کاربرد رزین

یکی از روش های بهبود کیفیت و محافظت از سنگ نما به کارگیری رزین ها است.در این باره دو عامل وجود دارد که در مقاله “نقش رزین در حفظ نما ” به عامل اول پرداختیم و در این مقاله عامل دوم که “حفظ زیبایی نما ” است را بررسی خواهیم کرد.

زمانی که سیاهی و دوده ناشی از حرکت اتومبیل ها و فعالیت کارخانه ها به درون سنگ نفوذ نمایید خیلی سخت از آن خارج می شود وباگذشت زمان جزء غیر قابل تفکیک از سنگ می شود . اما سوالی که ذهن فعالان در صنعت سنگ را به خود مشغول نموده این است که : راهکار برون رفت از این مشکل چیست ؟ چطور می توان از این سنگ زیبا و محکم در نمای ساختمان های کلان شهر ها استفاده نمود ؟ راهکار در پوشاندن سوراخ ها با ماده ای از جنس مقاوم ، هم رنگ ، غیر قابل نفوذ و مشابه سنگ می باشد که دز اصطلاح ماستیک گفته می شود.

پس از کاوش بزرگان و اندیشمندان و مهندسان صنعت سنگ ماده شیمیایی به نام ماستیک بدست آمد که بیشتر ویژگی های ماده خواسته شده را داشت، این ماده به دلیل داشتن رنگی روشن (تقریبا بی رنگ ) قابلیت رنگ پذیری داشته و با شرایطی سبب پوشاندن سوراخ های سنگ سفید و زیبای عباس آباد گردید. البته در این میان نباید از نقش بسیار مهم دستگاه های جدید ساب و برش به سادگی بگذریم.

افکار خود را به اشتراک گذارید