نما رومی در روز با جلوه ابزار ها و درخشش سنگ چشم عابران را می نوازد و در شب بازتاب نورهای طراحی شده را به زیبایی نمایش می دهد.

نمای سنگ سفید جلوه نورپردازی ها را به بهترین نحو بازتاب می دهد تا در شب نیز ساختمان از نمایی خیره کننده برخوردار باشد.

ابزارها و برش های نمای رومی بر روی تراورتن سفید عباس آباد به خوبی جلوه می یابد و سر در و جبهه زیبایی به ساختمان شما می بخشد.

 

کاربرد تراورتن عباس آباد به دلیل استحکام و درخشش و قدرت ساب پذیری برای نمای رومی بسیار مناسب است.

ورودی خانه و پارکینگ
سر در نما رومی
نما رومی در شب

نمونه سنگ به کار رفته در نمای این ساختمان کد 133 است.