نمونه کار بوشهر

ساختمان نمارومی

 

بنای ساختمان علاوه بر توقعاتی چون ایجاد محیط سکون و آرامش ، محافظت از ساکنان در مقابل تهدیدات بیرونی ، ایجاد ارتباط میان عناصر اجتماعی ، معرف شخصیت و اعتبار مالک نیز هست.

 

نمونه نمارومی بوشهر

نمای رومی به عنوان معرف ثبات و ابهت یکی از بهترین گزینه ها برای به کارگیری در ساختمان های شکیل است.

 

ضلع جنوبی بوشهر

 

برای دیدن نمونه کار های بیشتر در شهر خود از بخش  تماس با ما  استفاده کنید تا آدرس و نمونه سنگ را برایتان ارسال کنیم.

نمونه سنگ های به کار رفته در این نمای این ساختمان کد 155 و کد156 است.