نمونه نما رومی-اهواز

نمونه پروژه نما رومی در اهواز با نور پردازی در شب

این نما با سنگ تراورتن بی موج ساخته شده است.
نمونه محصولات به کار رفته در این ساختمان کد سنگ 134 و کد سنگ 135 بوده است.