تراورتن سفید بی موج عباس آباد یکی از بهترین گزینه ها برای استفاده در نمای ساختمان خصوصا نما رومی است.