سنگ تراورتن سفید و شکلاتی

بازاریابی سنگ

راهکارهای عمومی بازاریابی روز به روز گسترش یافته و قدم در مسیر جدیدی می گذارد که بررسی و اجرایی ساختن این شیوه ها می تواند فروش محصولات را به وسیله بازاریابی سنگ تضمین نماید.
فعالیت در زمینه سنگ های ساختمانی در همه بازارهای هدف از جمله فروش داخلی و یا صادرات، نیازمند مطالعه و تمرکز بر عملیاتی بودن اصول تبلیغات می باشد.
شناخت روحیات و خواسته های مشتری مهم ترین اصل برای بازاریابی در صنعت سنگ است بنابراین روانشناسی مشتری ها براساس موقعیت جغرافیایی و خواسته های عمومی و محلی هریک موضوعی اساسی در این صنعت پویا است.
توجه به موقعیت اقلیمی فرهنگی هر گروه از مشتریان می تواند دیدگاه ها را در زمینه صادرات سنگ های ساختمانی به خصوص سنگ های تراورتن و مرمریت را متحول سازد.
بررسی وب سایت های فروش سنگ در کشورهای هدف می تواند این حقیقت را برای ما روشن سازد که کدام سنگ در کدام منطقه فروش بهتری دارد.
نگاهی نسبتا دقیق به وب سایت های انگلیسی زبان یا چینی می تواند بازارهای هدف را با توجه به تولیدات بالقوه ، مشخص سازد و ابهامات کلی را از پیش رو بردارد.
در بازارهای داخلی توجه به اقلیم و اصول فرهنگی می تواند در شناخت جامعه هدف بسیار مفید باشد به طوری که سرمایه گذاری در محیط کم جمعیت با شرایط پذیرش مناسب بسیار بهتر از سرمایه گذاری در محیط پرجمعیت با شرایط عدم پذیرش هواهد بود.
در بازارهای جهانی به دلیل گستره عرضه و تنوع و تفاوت نوع درخواست ها در سطوح بین المللی توجه به کیفیت تولید و نوع عرضه می تواند راهگشا باشد.

افکار خود را به اشتراک گذارید