نمونه نما رومی اهواز- معقولی

کاربرد سنگ در نما

خواص فیزیکی و شیمیایی سنگ ها و عواملی مانند سهولت استفاده، دسترسی آسان و نفوذ ناپذیری باعث شده که کاربرد سنگ درنما روز به روز افزایش یابد.

انواع سنگ ها مانند گرانیت، تراورتن، مرمریت، چینی ، تراانیکس و . . . در قسمت های مختلف ساختمان قابلیت استفاده دارد. این استفاده بنا بر نوع سنگ و ذائقه عمومی در دوره های مختلف به شیوه های مختلف نمود یافته است اما هیچ گاه قطع نشده و پیوسته استمرار داشته است.

شاید بشود مهم ترین کاربرد سنگ در ساختمان را طراحی نمای خارجی آن دانست. استفاده از سنگ در نمای کاربرد و تنوع زیادی دارد که نماهای سنگی را می سازد. نمای سنگی به حالتی گفته می شود که در آن حداقل 60 درصد از پوشش نهایی ساختمان را سنگ طبیعی تشکیل داده باشد.

استفاده از سنگ طبیعی در نمای ساختمان سابقه ای دیرینه دارد و مزایای آن باعث شده ، که که کاربرد سنگ درنما همچنان ادامه داشته باشد.استفاده از سنگ در نما باعث ایجاد روش ها و سبک های خاصی در معماری شده است که نمای رومی با ستون های حجیم، معماری کلاسیک ایرانی با نقوش برجسته و تراش های دقیق، معماری مایا و. . . از این روش ها هستند.

سنگ نما به عنوان پوشش ظاهری ساختمان باید به دقت انتخاب شود تا نفوذ آلودگی های شهری، خوردگی سنگ و اثرات اقلیمی باعث صدمه به ظاهر ساختمان نشود یا بتوان شرایط جبران را پیش از وقوع فراهم ساخت.

توجه به خصوصیات ذاتی سنگ مانند عناصر تشکیل دنده، وزن مخصوص سنگ، مقاومت و پایداری جوی، ثبات رنگ، درجه چسبندگی و سهولت استفاده از مواردی است که برای خرید سنگ نما باید به آن توجه شود.

در زمان نصب سنگ به موارد زیر دقت کنید:

  • ملات بین دو سنگ نباید ضخیم باشد. حداکثر ضخامت مجاز ملات ۴ سانتیمتر است.
  • از سنگ‌هایی که زوایای تیز و شکننده دارند نباید استفاده کرد، مگر اینکه قبلا گوشه‌های تیز آن زده شود.
  • از تماس سنگ‌ها با هم (بدون ملات) باید خودداری شود به استثنای دیوارهای خشکه چین سنگ تراورتن.
  • از کار گذاشتن سنگ‌ها به نحوی که رگه‌های سنگ به صورت مورب قرار گیرد، باید خودداری شود.
  • به منظور حفظ زیبایی و همگنی دیوار ،باید سعی شود که سطح نمای سنگ‌ها با هم اختلاف زیادی نداشته باشد.
  • از سنگ هایی که زوایای کمتر از ۹۰ درجه دارند، نباید استفاده شود.
  • از مصرف کردن خرده سنگ‌ها در نمای دیوار باید خودداری شود.
  • فاصله محورهای دو سنگ کله، از هم، نباید بیشتر از یک و نیم متر شود.
  • عرض محل تکیه گاه سنگبر روی سنگ دیگر ( فاصله افقی دوبند قائم)، حداقل باید ۱۰ سانتیمتر باشد.
  • بالای دیوار را نباید با ملات پوشاند، بلکه باید با پوشش مناسب (درپوش ترجیحا از جنس تراورتن)، دیوار را در برابر نفوذ باران محافظت کرد.

افکار خود را به اشتراک گذارید