روابط توسعه پایدار

صنعت سنگ و توسعه پایدار

رشد جمعیت و افزایش آلودگی در صنایع مختلف لزوم توجه به قوانین توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه را مشخص می سازند.

توجه به تولید گازهای گلخانه ای، استفاده از منابع آب و آلاینده های صوتی در کاربری محیط های شهری در مجموع کیفیت محیط زیست را مشخص می کند. با توجه به اهمیت این مباحث به نقش آن ها در صنعت سنگ می پردازیم و رابطه توسعه پایدار در صنعت سنگ را بررسی می کنیم.


میزان آلودگی ها در سنگبری ها

آلایندگی منابع آب : آب استفاده شده در صنعت سنگ که برای خنک سازی دستگاه ها و شست و شوی سنگ ها مصرف می شود ، در سیستم فیلترینگ و بازیافت کارخانه، تصفیه و بازگردانی می شود. در نهایت آب مصرفی که عاری از آلاینده های بیولوژیک و شیمیایی است به آب های جاری یا سطحی وارد نمی شود بلکه در چاه های جذبی وارد شده و از طریق سیستم طبیعی آب های زیر زمینی به چرخه باز می گردد.

آلایندگی هوا: در کارخانه های سنگبری آلودگی هوا به معنای ایجاد دود و گازهای مضر به طور معمول وجود ندارد زیرا تقریبا تمامی دستگا ه ها و ابزار برش و فرآوری سنگ برقی هستند.لیفتراک و ابزار حمل و نقل نیز معمولا گاز سوز هستند و دودزایی ندارند.

آلایندگی صوتی :سروصدای ایجاد شده در کارخانه ها فراتر از صدای مجاز است که در درازمدت می تواند آسیب زا باشد ولی از آن جا که معمولا کارخانه های سنگبری در محل های خارج از شهر و داخل مراکز صنعتی استقرار دارند، این صداها باعث مزاحمت شهری نمی شوند.

برای کارگرانی که در محوطه کارخانه با دستگاه های برش کار می کنند می توان با استفاده از گوشی های استاندارد سلامت صوتی را  تضمین نمود.

آلایندگی حرارتی : استفاده از سنگ به عنوان یکی از مصالح طبیعی ، میزان به کارگیری بتن و سایر مصالح مصنوعی را کاهش می دهد که به نوبه خود باعث کاهش گرمای آزاد شده از بتن و کاهش تولید گازهای گلخانه ای می شود.

آلایندگی منابع طبیعی : از آن جا که طول عمر ساختمان به مصالح آن وابسته است، استفاده از مصالح سنگی به استحکام و افزایش طول عمر ساختمان می افزاید. سنگ به عنوان یک ماده طبیعی ، تجدید پذیر و قابل بازیافت، یک ماده “دوست دار محیط زیست” محسوب شده و نسبت به مصالح دیگر طول عمر و ماندگاری ساختمان را تضمین می کند.

سنگ طبیعی به عنوان پایه “ساختمان های سبز” در “معماری زیروکربن”، همچون سدی محکم در مقابل تخریب محیط زیست ایستاده است تا با ارتباط تنگاتنگ با جامعه و اقتصاد، توسعه پایدار را به جامعه هدیه دهد.

افکار خود را به اشتراک گذارید